מפת מסלול 10 ק"מ תחרותי

מפת מסלול 5 ק"מ תחרותי

מפת מסלול 2 ק"מ עממי
מפת מסלול 1 ק"מ עממי (בית ספר יסודיים + ילדים עם צרכים מיוחדים)